Slider
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Ogłoszenie nr 635801-N-2019 z dnia 2019-12-12 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU LUB PROGRAMU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Pobierz cały dokument wraz z załącznikami tutaj.

Ogłoszenie nr 632272-N-2017 z dnia 2017-12-13 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych:Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem

OGŁOSZENIE OZAMÓWIENIU - Dostawy

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami tutaj...

Informacja z otwarcia ofert AD.262.4.2.2017 tutaj...

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.jagiellonczyk.org.pl/ oraz bip.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/Przetargi/PZOSiPO/


Wysokie Mazowieckie: Remont pomieszczeń bloku żywienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych przy ul. 1000 Lecia 15 w Wysokiem Mazowieckiem
Numer ogłoszenia: 122961 - 2014; data zamieszczenia: 06.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

PZS.262.7.2013

 Wysokie Mazowieckie 2013.12.10

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

przetargu nieograniczonego

na: „Dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem”

1. Dane dotyczące zamawiającego (nazwa, adres zamawiającego).

POWIATOWY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL. LUDOWA 15A,

tel. 86 275-24-17 wew. 67, fax 86 275-31-53,

Strona www: http://www.wysokomazowiecki.pl/

godziny urzędowania : poniedziałek 800-1600, wtorek – piątek 730-1530.

działający w imieniu i na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul.1000 Lecia 15

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego: art. 39–46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm.)
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Rekrutacja 2020 - 2021

Szkoła dla Niepodległej

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Biblioteka szkolna