Klasa matematyczno - fizyczna
Przedmioty na poziomie rozszerzonym:
matematyka, fizyka
Okres nauki:
Przedmioty do punktacji:
Nauczane języki obce:
j. polski
j. obcy
matematyka
fizyka lub informatyka
j. angielski
j. rosyjski
j. niemiecki
4 lata
Copyright © 2020 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DLA DOROSŁYCH
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DCIM\100MEDIA\DJI_0001.JPG