WITAMY NA STRONIE
REKRUTACYJNEJ NASZEJ SZKOŁY !
     ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Poza zajęciami lekcyjnymi, uczniowie naszego liceum mają wiele możliwości rozwoju swoich pasji i zainteresowań.
Copyright © 2020 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem
 
KOŁA NAUKOWE
ZAJĘCIA SPORTOWE
 
 
KOŁO PLASTYCZNE
Uczniowie naszego liceum spędzają wiele godzin w nowocześnie wyposażonych pracowniach informatycznych, szlifując swoje umiejętności, które później wykorzystują w różnych konkursach, osiągając wysokie lokaty.
Uczniowie, którzy pasjonują się takimi dziedzinami nauki jak: matematyka, fizyka, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie czy historia mogą rozwijać swoje umiejętności, biorąc udział w specjalnie przygotowanych zajęciach. Dzięki nim młodzież pogłębia pasje i nabiera zupełnie nowego doświadczenia w danych dziedzinach.
Nasza szkoła odnosi także sukcesy w sporcie. Pozalekcyjne zajęcia obejmują, między innymi: siatkówkę kobiet i mężczyzn, piłkę ręczną mężczyzn, koszykówkę mężczyzn, futsal, szachy, tenis stołowy, pływanie oraz lekkoatletykę. Dzięki nim uczniowie rozwijają sprawność fizyczną, biorą udział w zawodach sportowych, by tam osiągać drużynowo bądź indywidualnie jak najlepsze wyniki.
Samorząd Uczniowski jest prężnie funkcjonującym organem naszego liceum. Jego działalność obejmuje wiele dziedzin, m. in. organizację imprez szkolnych, dyskotek, zbiórek charytatywnych. Za poszczególne zadania odpowiedzialne są odpowiednie sekcje: organizacją przedsięwzięć zajmuje się sekcja organizacyjna, zbiórkami - charytatywna, a radiowęzeł umila uczniom czas przerw, dbając o dobrą muzykę. Nad technicznymi aspektami wszelkich akademii czuwa sekcja techniczna, a scenografię owych imprez przygotowuje sekcja dekoracyjna. Każdy uczeń ma możliwość dołączenia do SU oraz aktywnego działania na rzecz szkoły.
 
W naszej szkole funkcjonuje także koło plastyczne, którego członkowie poświęcają swój czas po zajęciach szkolnych na rozwijanie swoich talentów.
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
KOŁO INFORMATYCZNE
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DLA DOROSŁYCH
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
DCIM\100MEDIA\DJI_0001.JPG

Zajęcia rozwijające kreatywność
Licealiści na tych zajęciach mają możliwość doskonalić innowacyjne myślenie i kreatywność, zdolności intelektualne, umiejętności komunikacyjne oraz pobudzać wyobraźnię. W roku szkolnym 2019/2020  w naszej szkole prowadzone są dwie innowacje  pedagogiczne: z języka polskiego -  „Moi przodkowie- ich język i życie - badania językoznawczo- kulturowe”,  historii i języków obcych - „ Śladami naszej małej ojczyzny”. 
Zajęcia wyrównawcze
W szkole prowadzone są także zajęcia wyrównawcze przeznaczone dla uczniów klas pierwszych, którzy chcą uzupełnić braki w wiadomościach i umiejętnościach wyniesionych ze szkoły podstawowej jak i  utrwalić nową wiedzę zdobywaną na lekcjach poszczególnych przedmiotów. Przyszli maturzyści również korzystają z tej formy pomocy. 

ZAJĘCIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ