Klasa humanistyczno - prawnicza
Przedmioty na poziomie rozszerzonym:
j. polski, historia
Okres nauki:
Przedmioty do punktacji:
Nauczane języki obce:
4 lata
j. polski
j. obcy
historia
wiedza o społeczeństwie
j. angielski
j. rosyjski
j. niemiecki
Copyright © 2020 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DLA DOROSŁYCH
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DCIM\100MEDIA\DJI_0001.JPG