Klasa matematyczno - fizyczna
Przedmioty na poziomie rozszerzonym:
matematyka, fizyka
Okres nauki:
Przedmioty do punktacji:
Nauczane języki obce:
j. polski
j. obcy
matematyka
fizyka lub informatyka
j. angielski
j. rosyjski
j. niemiecki
3 lata
(po gimnazjum)
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
(po gimnazjum - 3 lata nauki)
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DLA DOROSŁYCH
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
(po szkole podstawowej
- 4 lata nauki)
Copyright © 2019 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem