WITAMY NA STRONIE
REKRUTACYJNEJ NASZEJ SZKOŁY !
     ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Poza zajęciami lekcyjnymi, uczniowie naszego liceum mają wiele możliwości rozwoju swoich pasji i zainteresowań.
Copyright © 2019 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem
 
KOŁA NAUKOWE
ZAJĘCIA SPORTOWE
 
 
CHÓR
KOŁO PLASTYCZNE
Uczniowie naszego liceum spędzają wiele godzin w nowocześnie wyposażonych pracowniach informatycznych, szlifując swoje umiejętności, które później wykorzystują w różnych konkursach, osiągając wysokie lokaty.
Uczniowie, którzy pasjonują się takimi dziedzinami nauki jak: matematyka, fizyka, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie czy historia mogą rozwijać swoje umiejętności, biorąc udział w specjalnie przygotowanych zajęciach. Dzięki nim młodzież pogłębia pasje i nabiera zupełnie nowego doświadczenia w danych dziedzinach.
Nasza szkoła odnosi także sukcesy w sporcie. Pozalekcyjne zajęcia obejmują, między innymi: siatkówkę kobiet i mężczyzn, piłkę ręczną mężczyzn, koszykówkę mężczyzn, futsal, szachy, tenis stołowy, pływanie oraz lekkoatletykę. Dzięki nim uczniowie rozwijają sprawność fizyczną, biorą udział w zawodach sportowych, by tam osiągać drużynowo bądź indywidualnie jak najlepsze wyniki.
Muzycznie utalentowana młodzież naszej szkoły spotyka się regularnie na próbach szkolnego chóru. Nasze liceum umożliwia uczniom jak najlepszy rozwój zdolności. Przygotowane utwory często prezentowane są na szkolnych i pozaszkolnych koncertach.
Samorząd Uczniowski jest prężnie funkcjonującym organem naszego liceum. Jego działalność obejmuje wiele dziedzin, m. in. organizację imprez szkolnych, dyskotek, zbiórek charytatywnych. Za poszczególne zadania odpowiedzialne są odpowiednie sekcje: organizacją przedsięwzięć zajmuje się sekcja organizacyjna, zbiórkami - charytatywna, a radiowęzeł umila uczniom czas przerw, dbając o dobrą muzykę. Nad technicznymi aspektami wszelkich akademii czuwa sekcja techniczna, a scenografię owych imprez przygotowuje sekcja dekoracyjna. Każdy uczeń ma możliwość dołączenia do SU oraz aktywnego działania na rzecz szkoły.
 
W naszej szkole funkcjonuje także koło plastyczne, którego członkowie poświęcają swój czas po zajęciach szkolnych na rozwijanie swoich talentów.
KOŁO TEATRALNE
Poza naukowymi zdolnościami, nasi uczniowie wykazują także predyspozycje w kierunkach aktorskich. Funkcjonowanie koła teatralnego zapewnia możliwość występowania w szkolnych spektaklach i akademiach, jak również prezentowania się przed szerszą publicznością.
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
KOŁO INFORMATYCZNE
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
(po gimnazjum - 3 lata nauki)
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DLA DOROSŁYCH
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
(po szkole podstawowej
- 4 lata nauki)