Klasa humanistyczno - prawnicza
Przedmioty na poziomie rozszerzonym:
j. polski, historia
Okres nauki:
Przedmioty do punktacji:
Nauczane języki obce:
3 lata
(po gimnazjum)
j. polski
j. obcy
historia
wiedza o społeczeństwie
j. angielski
j. rosyjski
j. niemiecki
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
(po gimnazjum - 3 lata nauki)
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DLA DOROSŁYCH
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
(po szkole podstawowej
- 4 lata nauki)
Copyright © 2019 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem