Klasa mundurowa
Przedmioty na poziomie rozszerzonym:
geografia, wiedza o społeczeństwie
Okres nauki
Przedmioty do punktacji
Na podbudowie
Nauczane języki obce
3 lata
j. polski
j. obcy
wiedza o społeczeństwie
geografia
gimnazjum
j. angielski
j. rosyjski
j. niemiecki