Klasa językowa
Przedmioty na poziomie rozszerzonym:
historia, j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski
Okres nauki
Przedmioty do punktacji
Na podbudowie
Nauczane języki obce
3 lata
j. polski
j. angielski
j. niemiecki lub j. rosyjski
historia
gimnazjum
j. angielski
j. rosyjski
j. niemiecki
j. hiszpański