Klasa informatyczna
Przedmioty na poziomie rozszerzonym:
informatyka, matematyka
Okres nauki
Przedmioty do punktacji
Na podbudowie
Nauczane języki obce
3 lata
j. polski
j. obcy
matematyka
fizyka lub informatyka
gimnazjum
j. angielski
j. rosyjski
j. niemiecki