Klasa biologiczno-chemiczna
Przedmioty na poziomie rozszerzonym:
biologia, chemia
Okres nauki
Przedmioty do punktacji
Na podbudowie
Nauczane języki obce
3 lata
j. polski
j. obcy
biologia
chemia
gimnazjum
j. angielski
j. rosyjski
j. niemiecki