Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Klasa ogólna
Przedmioty na poziomie rozszerzonym:
geografia, wiedza o społeczeństwie
Okres nauki
Na podbudowie
Nauczane języki obce
6 semestrów
6 semestrów
6 semestrów
8-klasowej szkoły podstawowej
gimnazjum
zasadniczej szkoły zawodowej

j. angielski