Klasa humanistyczno - prawnicza
Przedmioty na poziomie rozszerzonym:
j. polski, historia
Okres nauki
Przedmioty do punktacji
Na podbudowie
Nauczane języki obce
3 lata
j. polski
j. obcy
historia
wiedza o społeczeństwie
gimnazjum
j. angielski
j. rosyjski
j. niemiecki